sie 2, 2023

Nieskazitelne sprężone powietrze: niezbędne w przemyśle farmaceutycznym

Od obsługi urządzeń po transport materiałów, sprężone powietrze w sektorze farmaceutycznym ma kluczowe znaczenie. Ponadto ważne jest, aby zrozumieć, że jakość sprężonego powietrza jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznej produkcji leków i spełnienia norm regulacyjnych. W tym artykule zbadamy, dlaczego jakość sprężonego powietrza jest niezwykle ważna w sektorze farmaceutycznym, jak można ją zmierzyć i jakie są konsekwencje złej jakości sprężonego powietrza w tej wrażliwej branży.
Wszelkie zanieczyszczenia obecne w sprężonym powietrzu, takie jak cząstki stałe, wilgoć lub olej, mogą wpływać na stabilność, skuteczność i bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych. Nieprzestrzeganie norm jakości może prowadzić do degradacji leków, powodując straty finansowe i, co ważniejsze, zagrożenie dla zdrowia pacjentów.
Agencje regulacyjne nakładają surowe przepisy w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych. Przepisy te obejmują szczególne wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza stosowanego w krytycznych obszarach, takich jak pomieszczenia czyste i obszary produkcyjne. Zgodność z tymi normami jest niezbędna, aby uniknąć sankcji regulacyjnych, zapewnić jakość produktu i zadowolenie klientów.
Rafael Torres Martinez, dyrektor RP Mechatronics, wyjaśnia znaczenie wysokiej jakości sprężonego powietrza w tym sektorze.

Jakie są główne wyzwania, przed którymi stają branże próbujące spełnić normy jakości sprężonego powietrza?

Spełnienie norm jakości sprężonego powietrza w przemyśle farmaceutycznym może stanowić poważne wyzwanie ze względu na krytyczny i wrażliwy charakter wytwarzanych produktów. Na przykład kontrola zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe, olej i wilgoć, może mieć wpływ na jakość produktów farmaceutycznych. Konieczne jest również wdrożenie regularnego programu monitorowania i konserwacji w celu zapewnienia integralności systemu sprężonego powietrza. To ostatnie jest ściśle związane z zapewnieniem zgodności z normami ISO, co wymaga planowania i adaptacji.

Jakie są kluczowe kryteria, które należy spełnić, aby zapewnić jakość sprężonego powietrza zgodnie z normami ISO?

ISO 8573-1 i ISO 8573-7 to najistotniejsze normy dotyczące jakości sprężonego powietrza w sektorze farmaceutycznym. Kluczowe kryteria obejmują:
ISO 8573-1: Norma ta określa limity maksymalnej dopuszczalnej ilości cząstek stałych, wody i oleju w sprężonym powietrzu w różnych klasach jakości (od klasy 0 do klasy 9). Im niższy numer klasy, tym wyższa czystość sprężonego powietrza.
ISO 8573-7: Norma ta koncentruje się na testowaniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego, które ma kluczowe znaczenie w środowiskach farmaceutycznych, i określa limity dla mikroorganizmów obecnych w sprężonym powietrzu.

Jakie są główne zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu i w jaki sposób mogą one wpływać na zdrowie ludzi i wydajność urządzeń w środowisku przemysłowym?

Najczęstszymi zanieczyszczeniami w sprężonym powietrzu są cząstki stałe, woda, olej, mikroorganizmy i chemikalia. Zanieczyszczenia te mogą mieć poważne konsekwencje w sektorze farmaceutycznym, zarówno dla zdrowia pacjentów, jak i urządzeń przemysłowych.
Filtry i separatory: Instalacja odpowiednich filtrów i separatorów pomaga usuwać cząstki stałe i olej, zapewniając większą czystość sprężonego powietrza.
Osuszacze i środki osuszające: Urządzenia te służą do usuwania wilgoci ze sprężonego powietrza, zapobiegając korozji i rozwojowi mikroorganizmów.
Analiza zanieczyszczeń: Okresowe analizy mogą być przeprowadzane w celu pomiaru jakości sprężonego powietrza i wykrycia obecności zanieczyszczeń.

Jakie są korzyści ekonomiczne i wydajnościowe wynikające z utrzymywania optymalnej jakości sprężonego powietrza w porównaniu z systemem o niskiej jakości sprężonego powietrza?

Utrzymywanie optymalnej jakości sprężonego powietrza zapewnia liczne korzyści, takie jak optymalna jakość produktu, wydajność procesu dzięki skróceniu przestojów i oszczędności ekonomiczne związane z konserwacją.