sie 9, 2023

Ochrona sprężarki przed wysokimi temperaturami

Lato to agresywny czas dla sprężarek powietrza i instalacji sprężonego powietrza, ponieważ wysokie temperatury mogą powodować kosztowne awarie lub pogłębiać już istniejące. Niezbędne jest podjęcie środków zapobiegawczych w celu właściwej ochrony i konserwacji tego sprzętu, zapewnienia optymalnej wydajności i przedłużenia jego żywotności.
Co może spowodować przegrzanie sprężarki?
Oprócz letnich upałów istnieją inne czynniki, które mogą pogorszyć tę sytuację. Aby nie osiągnąć wysokich temperatur, sprężarka musi być dobrze wentylowana, więc jeśli gorące powietrze z pracy maszyny nie jest dobrze odprowadzane, możemy spowodować awarię.
Złe przewidywanie w zakresie konserwacji może spowodować, że napotkamy inne niedogodności, których mogliśmy uniknąć. Przykładowo, kluczowym czynnikiem jest stan oleju. Wraz z upływem czasu i użytkowania, olej traci swoje właściwości, co może przyspieszyć zużycie podzespołów.
Jeśli zauważysz, że Twoja sprężarka powietrza działa nietypowo lub w ogóle się nie uruchamia, zaleca się sprawdzenie zarówno sprzętu, jak i instalacji.

Jak chronić sprężarkę przed gorącem i wysokimi temperaturami?

  1. Sprężarka powinna być zawsze umieszczona w dobrze wentylowanym miejscu z wystarczającą ilością miejsca wokół niej. Ponadto należy unikać umieszczania jej w pobliżu dodatkowych źródeł ciepła, takich jak silniki, bojlery lub grzejniki.
  2. Należy okresowo sprawdzać i czyścić filtry powietrza i chłodnice sprężarki. Nagromadzenie kurzu i brudu może zmniejszyć wydajność chłodzenia sprzętu.
  3. Omówiliśmy już znaczenie oleju smarowego. Regularnie sprawdzaj i wymieniaj olej w sprężarce zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnij się, że używasz właściwego rodzaju oleju i utrzymujesz go na właściwym poziomie.
  4. Zaleca się instalację urządzeń ochrony termicznej, takich jak wyłączniki temperaturowe, które automatycznie wyłączają sprężarkę w przypadku przegrzania.
  5. Należy opracować plan konserwacji zapobiegawczej obejmujący regularne kontrole, regulacje i wymianę zużytych części. Odpowiedni program konserwacji może pomóc zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy, zanim staną się one kosztownymi awariami.