mar 10, 2023

Pomieszczenia sprężarek

Centralizacja urządzeń w sprężarkowni pozwala na bardziej efektywne działanie, ułatwia komunikację między nimi, zmniejsza koszty i czas interwencji w pomocy, ujednolica zarządzanie poziomem dźwięku i chłodnictwem…, a wszystko to skutkuje dłuższym okresem użytkowania wszystkich urządzeń i generuje oszczędności energetyczne/ekonomiczne oraz koszty utrzymania.
Obliczenia dotyczące prawidłowego doboru wielkości systemu wentylacji pomieszczeń wykonuje się w zależności od urządzeń, które mają być zainstalowane w pomieszczeniu oraz ich rozmieszczenia. Wskazane jest znalezienie pomieszczenia oddzielonego od głównego budynku, ponieważ sprężarki niosą ze sobą pewne zagrożenia i niedogodności: hałas, przegrzanie, odprowadzanie kondensatu, zanieczyszczenia itp.

Szczególnie jeśli sieć sprężonego powietrza jest rozbudowana, sprężarkownia powinna być tak urządzona, aby ułatwić prowadzenie rurociągów. Miejsce i wlot powietrza do pomieszczenia powinny być możliwie czyste, świeże i suche w ramach możliwości, jakie daje lokalizacja. Wlot powietrza znajduje się zwykle w nadwoziu, ale może być również umieszczony dalej, gdzie powietrze jest czystsze.
Urządzenia powinny być oddzielone od ścian pomieszczenia i od siebie nawzajem, aby ułatwić dostęp do obsługi, serwisowania i poprawić chłodzenie, a także umożliwić ewentualne zainstalowanie w przyszłości dodatkowych urządzeń.
Ważna jest wysokość, która umożliwia dostęp i obsługę urządzeń podnoszących, takich jak wózki, aby w razie potrzeby obsługiwać cięższe elementy. Pomieszczenie sprężarkowni powinno mieć wystarczającą ilość miejsca na rozbudowę instalacji o dodatkowe urządzenia w przyszłości.
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zawsze powinien być zainstalowany kolektor, który zbiera wszystkie powstałe zanieczyszczenia i kieruje je do separatora kondensatu.