wrz 13, 2023

Typowe awarie sprężarek powietrza

Gdy sprężarka powietrza wykazuje jakiekolwiek problemy, zazwyczaj brakuje wiedzy lub danych niezbędnych do zrozumienia, co się dzieje i jak je rozwiązać. Niemniej jednak, zanim zadzwonisz na Oficjalny Serwis Techniczny producenta, warto rozważyć kilka powszechnych przyczyn problemów z kompresorami sprężonego powietrza, które można rozwiązać samodzielnie

1. Sprężarka nie uruchamia się

  • Może to być spowodowane problemem elektrycznym lub brakiem zasilania. Na przykład, termiczny wyłącznik silnika (częsty w wielu jednofazowych sprężarkach) może się wyłączyć…
  • Może to też wynikać z tego, że zbiornik powietrza jest pełny, a ciśnienie musi spaść do minimalnego poziomu ustalonego, zanim sprężarka będzie mogła ponownie się uruchomić.

2. Przegrzewanie

Wysoka temperatura w pomieszczeniu sprężarki może znacząco zwiększyć koszty energetyczne sprężonego powietrza, prowadzić do przedwczesnego zużycia i potencjalnie kosztownych awarii.

  • Sprężarka powinna zawsze znajdować się w czystym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu (często wymagane jest ustawienie wentylacji krzyżowej, a czasem nawet wymuszonej), zainstalowana w odległości co najmniej pół metra od ściany.
  • Korzystanie z niezatwierdzonych przez producenta środków eksploatacyjnych lub części zamiennych może być inną przyczyną problemów.
  • Niedotrzymywanie ustalonych interwałów konserwacji urządzenia może prowadzić do przegrzewania i wielu innych problemów.

3. Nadmierne zużycie oleju

Nadmierne zużycie oleju może wynikać z używania środków smarnych i innych materiałów eksploatacyjnych, które nie są zatwierdzone przez producenta i są nieodpowiednie dla sprzętu. Wśród innych przyczyn można wymienić:

  • Wycieki spowodowane uszkodzeniem elementów konstrukcyjnych.
  • Wycieki spowodowane nadmiernym ciśnieniem.
  • Wycieki spowodowane wyłączeniem sprężarki przez odcięcie zasilania elektrycznego, tj. przez użycie przycisku awaryjnego. Procedurę wyłączania należy wykonać z poziomu panelu sterowania lub za pomocą programowania automatycznego wyłączania, zdalnych sterowników zaprojektowanych przez producenta do tego celu lub programów do zarządzania zdalnego…
  • W przypadku przenośnych i majsterkowiczowskich sprężarek, jeśli zatyczka oleju transportowego nie została zastąpiona oddechem.
  • W przypadku sprężarek tłokowych, nadmierne zużycie może wynikać z tego, że sprężarka pracuje poza swoimi parametrami technicznymi i jest poddawana dużym i ciągłym obciążeniom.

Gdy już weźmie się pod uwagę wszystkie te kwestie, istotne jest posiadanie numeru telefonu Serwisu Technicznego producenta, gdzie specjaliści znający model sprężarki mogą szybko zidentyfikować przyczynę i jej rozwiązanie. Przerwa w działaniu sprężarki z powodu awarii przekłada się na brak zasilania dla pozostałych maszyn, co wpływa na sprawne działanie każdej firmy.