cze 28, 2023

Zapewnienie jakości powietrza w sektorze drzewnym: klucz do bezbłędnych wyników

W przemyśle drzewnym jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem zapewniającym nieskazitelne wyniki w procesach takich jak lakierowanie, lakierowanie i inne wykończenia. Sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę w tych operacjach i ważne jest, aby dostarczane powietrze spełniało niezbędne standardy jakości, aby zapewnić wysoką jakość wykończenia i bezpieczne środowisko pracy.
Jeśli chodzi o zastosowania wykończeniowe w przemyśle drzewnym, jakość powietrza jest niezbędna w wielu procesach. Procesy takie jak bejcowanie, uszczelnianie i olejowanie, a także lakierowanie, w dużym stopniu zależą od dostaw czystego, wysokiej jakości sprężonego powietrza. W każdym z tych procesów zanieczyszczone powietrze może negatywnie wpływać na wygląd, trwałość i ogólną jakość wykończenia. Sprężone powietrze używane w tych maszynach musi być całkowicie czyste i wolne od zanieczyszczeń, takich jak cząsteczki kurzu, wilgoć, oleje i inne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na wygląd i trwałość wykończeń. Ponadto, niska jakość sprężonego powietrza może prowadzić do defektów powierzchni, takich jak plamy, pęcherzyki lub nierówności, które obniżają jakość estetyczną produktu końcowego.

Oprócz kwestii estetycznych, jakość powietrza wpływa również na wydajność procesu. Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu mogą zatykać elementy maszyn, takie jak dysze natryskowe, powodując zatory i zmniejszając wydajność procesu wykańczania. Może to skutkować niższą produktywnością, nieplanowanymi przestojami oraz dodatkowymi kosztami konserwacji i napraw.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza w sektorze drzewnym jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Niektóre lakiery do drewna zawierają lotne substancje chemiczne, których wdychanie może mieć długotrwałe negatywne skutki dla zdrowia. Słabe zasilanie sprężonym powietrzem może prowadzić do zwiększonego narażenia na te chemikalia i zwiększać ryzyko dla zdrowia pracowników. Zapewnienie optymalnej jakości powietrza ma zatem zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Aby zapewnić jakość powietrza w sektorze drzewnym, należy wdrożyć określone środki. Wysokiej jakości sprężarki powietrza i zaawansowane systemy filtracji są niezbędne do usuwania cząstek pyłu i innych zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Osuszacze powietrza odgrywają również ważną rolę w usuwaniu wilgoci, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się kondensatu na sprzęcie wykończeniowym. Ponadto regularna konserwacja sprężarek powietrza i systemów filtracji jest niezbędna do zapewnienia ich prawidłowego działania i stałej jakości dostarczanego powietrza.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych środków i znaczenia odpowiedniej jakości powietrza, rozmawialiśmy z panem Manuelem Muñozem, dyrektorem generalnym IBERMAQ GROUP – z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie sprężonego powietrza i maszyn przemysłowych.

Jakie są główne wyzwania w zakresie jakości powietrza stojące przed przemysłem drzewnym i jak są one rozwiązywane?
Głównym celem naszej sieci handlowej jest informowanie i podnoszenie świadomości na temat dwóch ważnych i fundamentalnych czynników: jakości powietrza, aby uniknąć awarii w przemysłowych procesach produkcyjnych oraz zbierania kondensatów z zobowiązaniem do bycia bardziej przyjaznym dla środowiska każdego dnia. Dostosowanie instalacji do normy ISO 8573, w różnych klasach czystości sprężonego powietrza, koncentrując się na 3 głównych zanieczyszczeniach: cząstkach stałych, zawartości wilgoci i oleju. Podchodzimy do tego poprzez spotkania, prezentacje i uroczystości z klientami z tego samego sektora, podkreślając te koncepcje i przekazując ich znaczenie. Planujemy również strategie marketingowe i sprzedażowe z naszym zespołem sprzedaży.

Jakie zanieczyszczenia są szczególnie problematyczne i w jaki sposób mogą wpływać na efekt końcowy?
Głównym problemem w bardzo ważnym procencie jest wilgotność, biorąc pod uwagę, że powietrze atmosferyczne zawiera wilgoć, a jej stężenie wzrasta w procesie sprężania, konieczne jest wyeliminowanie jej w jak największym stopniu z układu pneumatycznego. Ma to poważny wpływ na wykończenie produktu, prowadząc do niepokojących strat w produkcji i serwisie.

Czy istnieją jakieś szczególne przepisy lub normy w przemyśle drzewnym, które odnoszą się do jakości powietrza w procesach lakierowania i malowania?
Jest to bardzo ważny punkt i od niego zależy wykończenie i wykończenie wytwarzanego produktu, wielkimi wrogami, z którymi należy walczyć, aby uniknąć zanieczyszczenia procesu malowania lub lakierowania, są:

  1. Obecność oleju, smaru lub aerozoli silikonowych.
  2. Zawieszone cząstki stałe.
  3. Skroplona woda w przewodzie.

Zazwyczaj zaleca się zainstalowanie osuszacza, dobrze zwymiarowanego i baterii filtrów odpowiednich dla każdego procesu i w zależności od produktów chemicznych, które mają być stosowane w procesie malowania, lakierowania i lakierowania.

Jakie środki są podejmowane w celu zagwarantowania jakości powietrza w maszynach pneumatycznych stosowanych w sektorze drzewnym?
Podobnie jak w przypadku innych procesów w branży i biorąc pod uwagę wskazanych wrogów, których należy zwalczać i eliminować z sieci sprężonego powietrza, pierwszą rzeczą, którą robimy, jest badanie i audyt bieżącej jakości powietrza, sprawdzenie obecnej filtracji i istniejącego sprzętu chłodniczego lub osuszacza adsorpcyjnego oraz jego skuteczności, a także orurowania sieci, która doprowadza sprężone powietrze do kabiny. To ostatnie jest bardzo ważne, ponieważ daje nam wyobrażenie o tym, jak sprężone powietrze dociera do kabiny, dzięki czemu możemy przedstawić naszym klientom aktualną sytuację i zaproponować ulepszenia sprzętu i filtracji w celu osiągnięcia optymalnej jakości, która doprowadzi nie tylko do wyeliminowania problemów, ale także do wyjątkowego wykończenia ich produktów.

Jakie technologie lub systemy są wykorzystywane do filtrowania i osuszania sprężonego powietrza w procesach?
Zasadniczo obsługujemy dwa systemy, którymi są osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne, którym towarzyszy odpowiednia filtracja i kończąca się separacją kondensatu jako środki przyczyniające się do ochrony środowiska, nie zapominając o oprzyrządowaniu do kontroli i pomiaru jakości sprężonego powietrza.

W jaki sposób firma zapewnia zgodność z najwyższymi standardami w zakresie jakości powietrza w sprężarkach powietrza dla przemysłu drzewnego?
Nasz dział kontroli i inżynierii monitoruje wszystkie działania, instalacje i uruchomienia wszystkich urządzeń na miejscu. Przeprowadzamy również legalizację i rejestrację wszystkich instalacji urządzeń ciśnieniowych. Nasza firma wykonuje projekty inżynieryjne i legalizuje urządzenia ciśnieniowe, będąc Autoryzowanym Instalatorem Departamentu Przemysłu i Energii Rządu Regionalnego Castilla – La Mancha – w kategorii ERP-2 – dostosowując w ten sposób wszystkie instalacje do dekretu królewskiego 809/2.021 z dnia 21 września, który zatwierdza rozporządzenie w sprawie urządzeń ciśnieniowych i jego uzupełniające instrukcje techniczne.