WARUNKI KORZYSTANIA

WARUNKI SPRZEDAŻY I INFORMACJE  OGÓLNE 

Ceny podane w niniejszym katalogu zastępują wszelkie poprzednie cenniki oraz obowiązują do momentu publikacji nowego cennika. Podane ceny nie obejmują podatku VAT.

Wysyłka zamówionego towaru odbywa się z naszego magazynu a koszty wysyłki ponosi z góry Kupujący, wraz ze wszelkimi innymi kosztami związanymi ze zwrotem towaru.

Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie towaru w momencie odbioru pod kątem jego stanu, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń powstałych podczas transportu, winien on bezzwłocznie powiadomić o powyższym na piśmie przewoźnika w ciągu 24 godzin od momentu odbioru towaru. W przypadku jakichkolwiek reklamacji zgłaszanych po upływie 24 godzin a dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu, Compresores JOSVAL, S.L. nie ponosi odpowiedzialności.

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i będą uznawane, jako zaakceptowane na mocy potwierdzenia zamówienia.

Dane techniczne oraz rysunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia oraz odpowiedzialności Compresores JOSVAL, S.L.

 

GWARANCJA 

Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na usterki i wady fabryczne począwszy od daty sprzedaży maszyny.

Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowej konserwacji sprzętu, wykonanych niezgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami podanymi przez producenta maszyny.

Gwarancja traci ważność w przypadku jakichkolwiek modyfikacji, przeróbek sprężarki wykonanych bez wcześniejszej wyraźnej zgody JOSVAL, a także w przypadku użycia części innych, niż oryginalne części JOSVAL.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części oraz materiałów ulegających normalnemu zużyciu (podczas zabiegów konserwacyjnych), a także silników oraz innych komponentów elektrycznych/elektronicznych oraz oprzyrządowania elektrycznego/elektronicznego.

Wszelkie roszczenia na mocy gwarancji należy składać bezpośrednio po zidentyfikowaniu usterki lub wady, wraz z dokładnym opisem danej usterki lub nieprawidłowości.

Wszelkie koszty ponoszone na skutek reklamacji składanej na mocy gwarancji ponosi Kupujący, w przypadku niemożności potwierdzenia ich związku z reklamacją. Wszelkie naprawy na mocy gwarancji będą wykonywane w zakładzie producenta, a wszelkie koszty związane z przejazdami i transportem ponosi Kupujący.

Wszelkie części uszkodzone lub wadliwe winny być przesłane opłaconą przesyłką do JOSVAL, gdzie zostaną poddane analizie pod kątem przyczyny awarii. W gestii producenta pozostaje podjęcie decyzji o ewentualnym uznaniu roszczenia na mocy gwarancji, oraz wykonaniu naprawy lub wymamienie wadliwej części. Części wymienione na mocy gwarancji objęte są 6 miesięcznym okresem gwarancji liczonym od momentu wykonania ich wymiany. Niniejsza gwarancja unieważnia wszelkie inne domniemane lub nieokreślone wyraźnie gwarancje.